Fluisterdichter

Dichter. Maker van poëtische ervaringen en voorstellingen. Performer op festivals en podia.

Over Mariska de Groot

Vanaf 2004 treed ik op als Fluisterdichter op festivals waarbij ik passanten eigen gedichten in het oor fluister vanaf een keukentrap. Samen met het gesprek is het een poëtische ervaring. Vanuit de waarden van Fluisterdichter, speels, verbinden, raak, dichtbij sta ik op podia als performer, schrijf teksten, maak en speel voorstellingen.

‘Wanneer het licht en schaduw in verschillende kleuren in hetzelfde vlak liggen, treft het licht het eerst onze blik en valt het niet alleen op, het lijkt ook veel dichterbij’ (Het Sublieme, Longinus)

Mijn manier van spreken raakt mensen. Iedereen is gewend aan eigen taal. Door mijn unieke kijk en woordkeus tref ik een ander register. Zo ontstaat een opening voor verwondering. Dit geeft een ingang om op een andere manier naar situaties te kijken en patronen te doorbreken.

Mariska de Groot, Fluisterdichter

Ik leef poëzie en creëer verlangen. (fluisterdichter@gmail.com)