Stadsgedichten

Deventer spreekt

Ik ben de stad die vroeg ontwaakt
Forensen traag langs
de Welle strijden
IJsselstromen binnen oevers laat
Om eindedag links ervan weer terug te rijden

Het oog vertaalt bij vlinderslag
Dit is Deventer bij dag
Zo luid. Zo stil is het bij nacht
Als alle dromen spreken

De stad waar je zondagen doet
Wat ieder doet
Flaneren, je ontmoet en groet
Vrienden en verhalen zoeken

Voetbal, Dickens, Mimik, blik,
Köfte en koeken
Ik ben geen plek, ik ben gevoel
Bertus, Lebuines, Brink, Eus,
Burgerweeshuis en boeken

Verkrijgbaar onder de koekjes bij ROEMAR. Deventer spreekt